:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
กองการเกษตร
นายสัญญา จำรัสภูมิ
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทรศัพท์ 087-2408509
นายพีรพงศ์ โพธิ์หอม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 084-4267077