:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายฉัตราวรรษ คงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 063-2596289
นายวีระศักดิ์ จันทร์เตี้ย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 089-2770080
นางเตือนใจ ทองบุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 086-2387922
นางจรรยา จันทร์เตี้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-7994838
นายผดุงศักดิ์ เสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 087-2302337
นางจิตติมา สมนัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 099-0745962
นายสัญญา จำรัสภูมิ
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
โทรศัพท์ 098-1024467