:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสีดา บุตรนาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 087-9471331
นายอำนวย อาจหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 064-2931676
นายจิรวัฒน์ ป้อมชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 061-10467681
นายคำ แก้วสังข์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 065-3380766