:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
กองช่าง
นายผดุงศักดิ์ เสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 087-2302337
นายสุวัฒน์ วงษ์แหวน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 081-9152527