:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
กองการศึกษา
นางจิตติมา สมนัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 099-0745962
นายนิรันดร วงษ์ชาดี
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 081-8723664
นางเปรมรัศมี เรือนหนิ้ว
ครู
โทรศัพท์ 089-8423919
นางสงวน แสนประกอบ
ครู
โทรศัพท์ 083-3413702
นางพัฒนรี อุ่นคำ
ครู
โทรศัพท์ 098-06005108
นางลำยวญ แสงน้ำ
ครู
โทรศัพท์ 081-3804693
นางสาวพิมพ์ใจ สิงธิมาตร
ครู
โทรศัพท์ 087-4370748