:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
กองคลัง
นางจรรยา จันทร์เตี้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-7994838
นางญาติกา สรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 081-843052
นางธนภรณ์ วงษ์ชาดี
นักวิชาการคลัง
โทรศัพท์ 084-7901593
นางสาวนิภาพร วรรณสิงห์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ 089-8238354
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-