:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประดิษฐ ทองบุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 063-6210460
นายสมเพียร สามสี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 089-0768836
นายสถิต โพธิ์ทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กขี้เหล็ก
โทรศัพท์ 083-3396072
นายวิจัย ทองบุ
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.1
โทรศัพท์ 084-2932157
นางกล ช่างถม
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.2
โทรศัพท์ 062-4523150
นายสมเพียร สามสี
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.3
โทรศัพท์ 089-0768836
นายประดิษฐ ทองบุ
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.4
โทรศัพท์ 063-6210460
นายสถิต โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.5
โทรศัพท์ 083-3396072
นางสาวลัดดา แก้วสังข์
สมาชิกสภา อบต.ขี้เหล็ก ม.6
โทรศัพท์ 094-2631883
นายบรรเจิด เงาะลำดวน
สมาชิกสภาอบต.ขี้เหล็ก ม.7
โทรศัพท์ 085-4648670
นายจิรวัฒน์ นนท์อ่อน
สมาชิกสภาอบต.ขี้เหล็ก ม.8
โทรศัพท์ 065-3408604