:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 23 ก.พ. 66
2 แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 23 ก.พ. 66
3 แบบมอบอำนาจ 23 ก.พ. 66
4 แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร 23 ก.พ. 66
5 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร 23 ก.พ. 66
6 แบบฟอร์มร้องทุกข์ 23 ก.พ. 66
7 แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป 23 ก.พ. 66