:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ช่องทางประเมิน EIT  คลิกตรงลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ht6by1

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร