:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th

ชื่อ: การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 วิชาการปูกระเบื้องเคลือบ (30 ชั่วโมง)

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร