:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th

ชื่อ: โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566

3 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 2  เดือนมีนาคม 2566  นักวิชาการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามหมู่บ้านในตำบลขี้เหล็ก 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร