หน้าหลัก
   l      E-service
   l      ร้องทุจริต
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าว
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วราชการ
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
   l      ความเห็น
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินงาน
   l      แผนยุทธศาสตร์
 
 


               นายสีดา บุตรนาแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก


 
  ถาม - ตอบ
 
 
 
  อ่านต่อ >>
 
 
  ข่าวประกาศ
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก หมู่ ๑ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๙ ? ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๓ ๙๗๖๐ ต่อ ๑ หรือ https://keelek-phatumrat.go.th
  โครงการถนนสายวัฒนธรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ วัดบ้านโพนทอง
  ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  ถาม-ตอบ
http://www.facebook.com/photo?fbid=175354091496857&set=a.112902871075313
อ่านต่อ >>
  ข่าวสารกิจกรรม
 
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ท่านสีดา  บุตรนาแพง  นายก อบต.ขี้เหล็ก  คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับอำเภอปทุมรัตต์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านนาแค  ต.ขี้เหล็ก  อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ป.ป.ช .พ.ศ.2566-2570
เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2565 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ป.ป.ช .พ.ศ.2566-2570 ในเวลา 09.00 - 11.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง , ทีมงานกองช่าง ,ผู้นำชุมชนและชาวบ้านนาแคช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไว้คุดคอสะพานที่ชำรด
วันที่ 21 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นำโดยท่านนายกสีดา บุตรนาแพง พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอปทุมรัตต์ , รองนายก อบต.ขี้เหล็ก , ผู้อำนวยการกองช่าง , ทีมงานกองช่าง ,ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านนาแคช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไว้คุดคอสะพานที่ชำรด
อ่านต่อ >>
  เว็บลิ้งค์
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อ >>
 
    ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
 
 
 • รู้จักตำบล
 • บุคลากร
 • ข่าว
 • ความเห็น
 • ร้องทุจริต
 • หน้าหลัก
 • แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อบัญญัติ
 • E-service
 • ติดต่อ
 • แผนดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.