หน้าหลัก
   l      E-service
   l      ร้องทุจริต
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าว
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วราชการ
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
   l      ความเห็น
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินงาน
   l      แผนยุทธศาสตร์
 
 


               นายสีดา บุตรนาแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก


 
  ถาม - ตอบ
 
 
 
  อ่านต่อ >>
 
 
  ข่าวประกาศ
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านโพนทอง ถนนทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๖๘ - ๐๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๓ บ้านพิลา ถนนทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๖๘ - ๐๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ บ้านส้มโฮงน้อย สายแยก ทล. ถนนทางเข้า หมู่ที่ ๒ บ้านส้มโฮงน้อย ตำบลขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ >>
  ข่าวสารกิจกรรม
 
โครงการบุญคูนลาน ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการแข่งขันกีฬา 2566
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ท่านสีดา  บุตรนาแพง  นายก อบต.ขี้เหล็ก  คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับอำเภอปทุมรัตต์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านนาแค  ต.ขี้เหล็ก  อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ >>
  เว็บลิ้งค์
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อ >>
 
    ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2566
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 
 • รู้จักตำบล
 • บุคลากร
 • ข่าว
 • ความเห็น
 • ร้องทุจริต
 • หน้าหลัก
 • แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อบัญญัติ
 • E-service
 • ติดต่อ
 • แผนดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.