หน้าหลัก
   l      E-service
   l      ร้องทุจริต
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าว
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วราชการ
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
   l      ความเห็น
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินงาน
   l      แผนยุทธศาสตร์
 
 


               นายสีดา บุตรนาแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก หมู่ ๑ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๓ ๙๗๖๐ ต่อ ๑ หรือ https://keelek-phatumrat.go.th
  โครงการถนนสายวัฒนธรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ วัดบ้านโพนทอง
  ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  ถาม-ตอบ
http://www.facebook.com/photo?fbid=175354091496857&set=a.112902871075313
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๙๐ พรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมอำเภอปทุมรัตต์   
   
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 9 - 10  สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการปลูกต้นไม้เสริมสร้างความมรัก ความสามัคคีถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่  ส.อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมกับคณะคุณครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านขามป้อม และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เสริมสร้างความมรัก  ความสามัคคีถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ บ้านขามป้อม
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2565
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกับกำนัน ผู้นำชุมชน  และอสม. ในตำบลขี้เหล็กได้ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2565   ในระหว่างวันที่ 18 - 21  กรกฎาคม
2565
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2565
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
 • รู้จักตำบล
 • บุคลากร
 • ข่าว
 • ความเห็น
 • ร้องทุจริต
 • หน้าหลัก
 • แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อบัญญัติ
 • E-service
 • ติดต่อ
 • แผนดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.