หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   l      บริการประชาชน
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการเกษตร
กองคลัง
   l      ติดต่อ อบต.
   l      ร้องเรียนร้องทุกข์
 
  เมนูสำคัญ
 
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
 
  ปฎิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 
ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ของ อบต.ขี้เหล็ก ที่ผ่านมา ทำให้ผู้สูงอายุในตำบลขี้เหล็กได้มีความสุขมาก เนื่องจากในกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายและเป็นการทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาได้ยาก และต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปทุกๆปี ........................จากลูกหลานผู้สูงอายุในตำบลขี้เหล็ก
 
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • บริการประชาชน
  • ติดต่อ อบต.
  • ร้องเรียนร้องทุกข์
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.