หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ร้องเรียน /ทุกข์
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินการ
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      คู่มือประชาชน
 
 
ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  E-Service
  ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพิลา หมู่ที่ 3
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน รอ.3032 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ถนนเชื่อมตำบลโนนสวรรค์
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ บ้านนายอาทิตย์ สีนำ้อ้อม บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 บ้านโพนทอง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 มกราคม 2565

วันแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ท่านสีดา บุตรนาแพง  ได้แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
การประชุมสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กครั้งแรก
การประชุมสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กครั้งแรก ในวันที่  4  มกราคม 2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
พิธีกรรมในวันยกเสาเอก เสาโท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขี้เหล็ก (แห่งใหม่)
วันยกเสาเอก  เสาโท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขี้เหล็ก (แห่งใหม่) ในวันที่ 5 มกราคม 2565
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2565
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ร้องเรียน /ทุกข์
  • หน้าหลัก
  • แผนยุทธศาสตร์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • ติดต่อ
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.