หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   l      บริการประชาชน
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการเกษตร
กองคลัง
   l      ติดต่อ อบต.
   l      ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ฃประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ฃตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ที่ 20  กันยายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 
  ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ของตำบลขี้เหล็ก
ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอาย  ผู้พิการ ของตำบลขี้เหล็กประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.  
  ประชาสัมพันธ์ร่วมประหยัดพลังงาน
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช พ.ศ.2562
กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • บริการประชาชน
  • ติดต่อ อบต.
  • ร้องเรียนร้องทุกข์
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.