หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
   l      ข้อบัญญัติ
   l      คู่มือประชาชน
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      แผนดำเนินการ
 
 นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ฃประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ฃตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ปรกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันของโรคระบาดของโรคโควิด-19
ถึงโรคระบาดโควิด-19 ค่อยๆซาลงแล้วพวกเราก็ไม่ควรแน่นอนใจหรือวางใจ เราพวกจะต้อง "กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ" อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและห่างกัน 2 เมตร ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยใกล้ตัวจากพิษสุนัขบ้า ในหัวข้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สามารถศึกษาเรียนรู้โรคพิษสุนัขบ้าและวิธีป้องกันเบื้องต้นได้ เพียงคลิก ลิงค์หัวข้อเรื่อง
  ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ประขาสัมสัมพันธ์ในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เราสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นได้โดยการ คลิกที่ลิงค์ หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ด้านบน ขอบคุณครับ
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันที่  29  มิถุนายน พ.ศ.2563
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบ 2)
วันที่ 20 เมษายน 2563
กิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยต้านเชื้อไวรัสโควิด 19
กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส ( COVID - 19 )
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.