หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การบริหารงานการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
??????????
   l      ติดต่อ อบต.
   l      ร้องเรียนร้องทุกข์
   l      ข้อบัญญัติ
   l      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ฃประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ฃตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ??????????????????????? ???
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  นายอำเภอปทุมรัตต์ นายคงคา ชื่่นจิต พันตำรวจเอก นพดล ศรีชะตา ผุ้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปทุมรัตต์ นายแสวง โพธิ์หอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก กำนันวิเศษ ละผิว กำนันตำบลขี้เหล็ก และผู้ใหญ่สุนทร กาสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านพิลาพร้อมคณะได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) บ้านนายสุบิน ภูทอง บ้านเลขที่ 45 ม.3 บ้านพิลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
?????????????????? 19
???????????????????????????????????????? ( COVID - 19 )
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำการป้องกันโรคระบาด (COVID - 19 )
7  มีนาคม  2563
ประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563
25-27  มกราคม  2563
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ อบต.
  • ร้องเรียนร้องทุกข์
  • ข้อบัญญัติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.